Lär dig prioritera

Stress handlar ofta (men inte alltid) om att man har för mycket att göra på för kort tid. Att man är stressad kan också bero på att man helt enkelt har för många saker att göra, för mycket att hålla reda på, även om man har tillräckligt med tid. I båda fallen hjälper det att prioritera.800px-Worried_People_2

Att prioritera handlar helt enkelt om att sätta sig ner och rangordna hur viktiga de uppgifter man har att göra är, antingen på grund av att de har en kortare deadline eller för att de helt enkelt väger tyngre. För att få perspektiv och ordning bör man skriva upp denna rangordning på en lista. Det gör att man får överblick över situationen, och kan ta tag i den första uppgiften på listan utan att tänka på de som kommer härnäst. I den förstnämnda situationen, när man har för mycket att göra på för kort tid, hjälper prioritering eftersom man får det viktigaste gjort i en situation där man sannolikt omöjligt kunde hinna allt. I den sistnämnda situationen, när man helt enkelt har för många bollar i luften samtidigt, kan man känna sig blockerad för att man har så många saker att göra att man inte vet var man ska börja. Att rangordna uppgifterna kan ge en den knuff man behöver för att sätta igång och bli klar i tid.

Detta är något man kan göra både kortsiktigt och långsiktigt för att hantera stress: listan kan täcka bara vad man ska göra under en dag, under en vecka eller under en månad. Det viktiga är att man inte låter sig stressas av de uppgifter som man för tillfället har prioriterat bort, utan betar av punkterna på listan i en takt som man mår bra av.

Att prioritera för att hantera eller undvika stress handlar också om att prioritera tid framför till exempel pengar. Ett exempel på det kan vara en situation som många finner mycket stressande, nämligen att renovera i hemmet. Genom att leja bort arbetet till hantverkare istället för att göra det själv prioriterar man tid åt sig själv framför de pengar arbetet kostar, och man kan därmed bespara sig själv mycket stress. Om du till exempel ska måla om hemma och bestämmer dig för att leja bort arbetet hittar du en målare i Stockholm på Vimalar.se.

 

Taggar: , , ,