Mindfulness

Mindfulness, på svenska medveten närvaro, är sprunget ut den buddhistiska religionen, filosofin och traditionen. Mindfulness har i västerländsk psykoterapi lyfts fram som en metod för behandling av olika tillstånd och för stresshantering. I metoden betonas att man bör fokusera på sitt sinnelag, att tänka rätt och att man lär sig och utövar meditation.

Utbudet av kurser och behandlingar med avstamp i mindfulness ökar snabbt liksom behandlingsformerna inom psykoterapin.

Man får lära sig allt från tanke- och koncentrationsövningar, meditation till yoga. Mindfulness ses som en kraftfull metod för att komma till rätta med bland annat stress, ängslan och social fobi. Dessutom ses metoden som ett sätt att stävja nedstämdhet och alkohol-, spel- och andra typer av beroenden. En tillvägagångssätt som bygger på mindfulness kan appliceras på kärleks- och relationsproblem, samt mycket mer.

 

I nuet
Då man praktiserar mindfulness utvecklar man ett förhållningssätt som innebär att man medvetet är medvetet närvarande – i nuet. Vad menas med det? Det innebär att man är medveten om sig själv, just i denna stund. Upplever man till exempel smaken av det solvarma smultron som i nuet vilar på ens tunga? Alltså att man är medveten om och uppfattar saker som de är. Något som leder till att ens förmåga att fatta kloka beslut förbättras. Vilket i sin tur kan medföra andra val och en förmåga att ta nya steg på livets väg. Genom inslag av meditationsövningar ökar möjligheten till en mer rofylld kontakt med sig själv.Mindfulness 1

 

Några centrala metoder
Till de centrala metoder som används inom mindfulness hör det som kallas Andningsankaret. Genom att fokusera på och att betrakta sin andning, eller snarare dess rytm, påstås lugna sinnet och ge en samlande och fokuserande effekt och därmed blir vi mer närvarande.

En annan metod är medveten yoga, som betonar själva närvaron i rörelsen istället för att man utmanar sig själv och sin kropp i den för tillfället aktuella yogaställningen.

Meditation är också en metod att stilla sina tankar och för att stärka förmågan att fokusera.

Gående meditation, en form av meditation då man dels går mycket långsamt med intentionen att vara djupt medveten om varje steg och dels varseblir omgivningen, kvittrande fåglar, surrande humlor, vackra fjärilar den omgivande grönskan, med mera.

Ytterligare en metod är den engelska formeln SOAL (Stop, Observe, Accept, Let go) på svenska; Stanna upp, Observera, Acceptera, Släpp taget.

 

Mindfulness i skolan
Mindfullness-, berörings- och qigongövningar som lärs ut till elever under skoltid har visat sig kunna reducera elevernas psykologiska symptom i form av deras emotionella problem och upplevda stress. Dessutom tycks det kunna förbättra relationerna till skolkamraterna. På köpte förbättrades även deras självbild något.

 

Taggar: , , , , , , , ,