Stresshantering på jobbet

Stress hänger ofta ihop med hur ens arbete är organiserat. På så vis är stress ett arbetsmiljöproblem och stress är dessutom även en riskfaktor för sämre hälsa.

 

Positiv eller negativ stress
Positiv stress är hjälper oss att mobilisera energi då vi står inför hot och utmaningar. Den är en biologisk inbyggd funktion som hjälpte oss i en tid då vi mötte olika faror som vi snabbt behövde skydda oss från. En snabb aktion, följd av återhämtning då vi kunde spänna av då faran var över. Nutidsmänniskans problem är att man stressar kontinuerligt, år ut och år in, utan några återhämtningsperioder. Det är då problemen börjar visa sig. Genom ett blodprov kan stress mätas objektivt, det man upptäcker är att vissa hormoner ökar när vi är stressade.

Forskningsresultat visar att stress ökar risken för hjärtinfarkt, man ser ett tydligt samband mellan stress på arbetet och ökad risk för hjärtinfarkt, samt plötslig hjärtdöd. Genom att stressa mindre i arbetet kan risken för hjärtinfarkt minska med upp till 30 procent.

Sjukskrivningar & samhällets kostnader
Enligt Försäkringskassan ökar antalet sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa. Vidare anger man från Försäkringskassan att även stressrelaterade sjukdomar som bipolär sjukdom och återinsjuknande i depressioner vilka kräver längre sjukskrivningsperioder ökar. Ökningstakten av korta sjukskrivningar ökar också med cirka 10 procent årligen under de senaste åren.

År 2014 beräknas sjukskrivningarna kosta runt 26 miljarder kronor.Stressigt på jobbet 2

 

Ökade krav
Trots rut- och rot-tjänster upplever vi ökade krav både i hemmet och på arbetet.

På arbetet ökar stressen på grund om oro för omorganisationer och nedskärningar. Nya styrsystem, gränslöst arbete och ont om tid ökar också på stressen.

Ökad osäkerhet i jobbet och på arbetsmarknaden, liksom nya IT-system som styr verksamheten, istället för att stödja den och det att det inte går att påverka – bidrar till ökad stress. Forskningen visar att inflytande och stöd i jobbet motverkar stressen.

Frekventa omorganisationer leder inte till ökad effektivitet, snarare fungerar de som en kostsam bromskloss på en tidigare väl fungerande verksamhet.

 

Det goda ledarskapet
Ett gott ledarskap minimerar stressorerna i verksamheten. Genom bra ledarskap kan man se till att få en bättre arbetsmiljö så att man undviker eller åtminstone reducerar stressrelaterade problem.

 

Taggar: , , , , , , , ,