Vad gör oss stressade?

Det finns inget enkelt svar på frågan vad som gör oss stressade, eftersom det kan variera från person till person. Det man vet är att stress är kroppens reaktion på en situation som den uppfattar som ”kamp eller flykt”, det vill säga en farlig situation när kroppen måste höja sin prestation tillfälligt för att ta sig ur den levande. Kroppen kan inte skilja på sådana situationer och de, oftast mindre farliga, situationerna som orsakar stress i dagens samhälle. Stress kan till exempel uppkomma när man ska ställa upp i en tävling, när man ska hålla ett tal eller anordna en stor fest. I dessa lägen uppfyller stressen sitt ursprungliga syfte, och har oftast en positiv inverkan på vår prestation. Men när kroppen tvingas hålla sig i ”kamp eller flykt”-läget under en längre period, börjar det få skadlig inverkan på kroppen och på sinnet, och då måste man förstå den bakomliggande orsaken till stressen för att kunna avvärja den.woman-1006100_960_720

De faktorer som orsakar stress kallas stressorer, och de kan vara både inre och yttre. Exempel på yttre stressorer är till exempel att vistas i en bullrig miljö, med trängsel och blinkande ljus, medan ett exempel på en inre stressor kan vara prestationskrav från en själv. Härav följer det sig naturligt att stressorerna varierar från person till person, eftersom ens egna upplevelser och erfarenheter påverkar vad vi uppfattar som stressande eller inte. Någon som åkt skidor sedan barnsben tycker till exempel sannolikt att det är tråkigt snarare än stressande att åka i blå pist, medan det kan te sig som en mycket stressande situation för en nybörjare.

Med det sagt finns det dock några stressorer som många människor har gemensamt. Det gäller till exempel upplevda krav på att man ska prestera väl på arbetet, samtidigt som man har ett aktivt socialt liv, bra relationer med alla i sin familj och ett fint och välstädat hem. Alla dessa krav (från en själv eller andra) kan samverka till att skapa stress. Om man vill ge sig själv bättre förutsättningar för att hantera stressen kan man börja med att ta itu med det som är lättast, till exempel genom att eliminera städningen från kraven. Det kan man göra genom att kontakta Qleano.se, där man tryggt och säkert kan anlita städhjälp i hemmet.

 

Taggar: , , , ,