Yoga

Yoga är en träningsform som medför både fysiska och psykiska fördelar, och kan hjälpa med att reducera stress. Människor som deltar i yogaklasser regelbundet har rapporterat att de sover bättre, har mer energi och starkare muskler, har bättre blodcirkulation, och att de inte längre känner av tidigare problem som spända muskler och värk. Många uttrycker det som att de har en bättre hälsa i allmänhet.

Yogan har sina rötter i indisk filosofi och religion, och kan spåras så långt tillbaka i tiden som till 600- och 500-talet f. Kr. Yoga är egentligen en paraplyterm som täcker in många olika religiösa och filosofiska förgreningar inom disciplinen. Det finns olika yogaskolor inom buddhismen, hinduismen och jainismen som har utvecklats genom historien, till exempel rajayoga (som också är känt som ashtangayoga), karmayoga, bhaktiyoga, jnanayoga och hathayoga. Den sistnämnda är den formen av yoga är den som de flesta i väst utövar och associerar till ordet ”yoga”.Yoga 2

Hathayoga utvecklades ur hinduismen, och enligt den hinduiska tron var det guden Shiva själv som grundade yogaformen. Ordet hatha är en sammansättning av ha, som betyder ’solen’ och tha, som betyder ’månen’. Utövandet av hathayoga syftar till att uppnå balans i kroppens energisystem. För att göra detta använder man sig av shatkarma, som innebär rening av kroppen genom olika processer, asana, som är de olika kroppställningarna, och pranayama, som innebär att man kontrollerar andningen medan man utövar yoga. Dessutom använder man sig av meditation och olika sätt att öva upp koncentrationsförmågan, vilket med en modern engelsk term brukar kallas mindfulness. Reningsprocesserna är kanske den mindre välkända delen av yoga i väst. De kallas neti, dhauti, nauli, basti, kapalabhati och traktak, och omfattar bland annat processer som att skölja näsan med en näskanna för att rena bihålorna, att svälja en meterlång tygremsa och dra upp den igen för att rena matsmältningskanalen, att rotera bukmusklerna för att stärka och rena tarmarna och underlivet och att andas enligt en särskilt teknik för att rena lungorna och den främre delen av hjärnan.

Även om du inte utför reningsprocesserna utan fokuserar på asana och pranayama kan yoga i längden inte bara hjälpa med din mentala balans, utan även med fysiska problem som övervikt. Om du känner att din kroppsbild skapar ångest eller stress kan du dock få snabbare hjälp genom plastikkirurgi, till exempel genom fettsugning som erbjuds i Stockholm. .